miércoles, 23 de diciembre de 2009

Analise do sector enerxético 2008


Este estudo analiza os consumos de enerxía primaria e final no ano 2008. Tamén fai unha análise de consumo por sectores produtivos.
Do citado informe, extraemos as seguintes conclusións:
  • Descende o consumo de enerxía primaria, nun 3,1%. Algo que ven a confirmar a tendencia dende 2005, acusado en parte, pola crise económica.
  • Aumenta o consume de gas natural, nun 10%
  • Aumenta a dispoñibilidade da enerxía nuclear nun 7%
  • Aumenta a contribución das renovables nun 9%
  • Carbón e petróleo descenden na súa contribución un 4 e un 31%, respectivamente.
Con respecto á contribución por sector:
 Moi importante o toque de atención que se fai ao sector residencial, no que se prevé un importante aumento do consumo en calefacción, debido a un maior equipamento e ao uso xeneralizado de equipos individuais, moi pouco eficientes, con respecto a equipos colectivos. Isto xa o sabiamos, pero non por moito repetilo, deixa de ser importante.

A ligazón ao informe:  Boletín Electrónico del IDAE

No hay comentarios:

Publicar un comentario