viernes, 18 de diciembre de 2009

Perdemos o tren do vento

O pasado dia 16 o consello de ministros publicou o listaxe definitivo das inscripcións de instalación de renovábeis ata 2013.
A sorpresa non é pequena, Galicia quédase soamente con 148 megavatios.
Isto signifoca a puntilla que lle facía falla ao sector. Levamos dous anos de parada, por culpa de decisións políticas "pouco practicas", e agora a parada vai ser irreversible.

Galiza conta neste momento con 7.000 empregos perdidos no campo da eólica, aos que haberá que sumar os derivados do peche da fábrica de LM de Pontes. O que virá a partires de agora vai a ser un suma e segue.
De porque chegamos a esta situación, sería unha resposta moi complexa, habería que analizar os pasos dados dende sete anos para tras, para entender que as consecuencias sexan a destrucción do primeiro sector enerxético de  Galiza.

Máis que buscar respostas, coido que é o momento de facer novas (e vellas preguntas):
  • ¿Por que a anterior xunta non artellou un mecanismo flexible para a adxudicación dos 2.325 MW, en lugar de facer un macro concurso? Un dos problemas derivados dese macro concurso foi o parón que ocasionou nas adxudicacións, e por tanto nas novas construcción de parques. A segunda parte do conscurso é ben coñecida "O Derogazo" do governo de Feijoo. Outro fallo da anterior xunta, por non medir axeitadamente os tempos políticos.
  • ¿Cómo pode o Ministerio de Industría cambiar a reglas do xogo eólico, sen consultar ás CCAA?. Poís porque sí. 
  • ¿Por que a actual Xunta non fixo nada cando se decretou o o pre-rexistro do ministerio de Industria?  Vale que era tempo de traspaso de poderes, pero nin os anteriores nin estes virón que nos quedariamos sen pastes, se nos se espabilava.
  • ¿En que situación queda o actual concurso eólico da xunta? Boa pregunta, se facemos caso do que di o Real Decreto-Ley 6/2009, queda sin efecto. Agora virá o tema dos legalimos e de como o governo central invade unha competencia transferida, e todas esas cousas.
O caso é que o sector está ferido de morte, e non se ve un horizonte de recuperación ata máis aló do 2013.
Esperemos que xurda algunha "medida de gracia", que axude a dinamizalo. Aínda que visto o visto, o que pode e xurdir un "tiro de gracia" que remate a este animal ferido.
Ligazóns:

No hay comentarios:

Publicar un comentario