lunes, 22 de febrero de 2010

Concurso de fotografía eólica


A Asociación Empresarial Eólica, con motivo do Día Global do Vento, convoca o concurso fotográfico "Eolo 2010”

O certame está aberto a calquera persoa, profesional ou afeccionado que queira participar, sempre que non estea relacionado directamente nin co persoal da Asociación Empresarial Eólica nin con ningún dos membros do xurado.Terán cabida neste concurso todas as fotografías na que a temática estea relacionada, directa ou indirectamente, coa enerxía eólica.
As fotografías deberán enviarse ben por e-mail á dirección: eventos@aeeolica.org cun tamaño non superior a 2 MB ou ben nun CD á seguinte dirección postal: Concurso Fotográfico Asociación Empresarial Eólica - Serrano 143 28006 Madrid, indicando claramente: título da fotografía e datos do autor (nome e apelidos, correo electrónico, teléfono de contacto e dirección de correo postal).
O prazo de presentación das fotografías rematará o 30 de abril.
Expoñerase unha selección das fotografías recibidas durante a celebración da Convención Eólica (15 e 16 de xuño), entregándose o premio á fotografía ganadora na Cea do Sector que se celebrará durante dita convención.
Para a exposición, a organización solicitará aos autores das fotografías finalistas o envío da imaxe en alta resolución para a súa reprodución. Entregarase un único premio que consistirá en 3.000 €.
O xurado do concurso “Eolo” estará formado por representantes da Asociación Empresarial Eólica, así como por profesionais da fotografía e do xornalismo ambiental. A decisión do xurado será inapelable.
O ganador do concurso coñecerase a través da páxina www.aeeolica.es o día 24 de maio.
Observacións

  • Só poderá presentarse unha fotografía por autor.
  • Os participantes terán responsabilidade sobre posibles reclamacións que se producisen por dereitos de imaxe e terceiros.
  • Non se aceptarán fotografías nas que se aplicou fotomontaxe e si se aceptarán con axustes de niveis (exposición, contraste, saturación, etc.).
  • AEE resérvase o dereito a divulgar libremente e por calquera medio ou soporte as fotografías que sexan remitidas para a participación no concurso. Neste caso, identificará ao autor da mesma e ao premio.
  • O envío de fotografías ao concurso supón a total aceptación das bases do mesmo por parte do autor.

Ligazón de interese:
Asociación Empresarial Eólica

No hay comentarios:

Publicar un comentario