miércoles, 3 de febrero de 2010

Unha planta de biomasa para As Pontes

Estes días vemos que na prensa seria, están a sair novas relaccionadas cunha hipotética instalación dunha planta de biomasa nas Pontes.

Esta instalación, promovida por Ence, esta englobada dentro do plan de aproveitamento da biomasa forestal primaria, elaborado pola Xunta de Galicia.
Dentro deste plan, contemplabase a creación de sete plantas de xeración eléctrica, noutras tantas áreas de interese.Cada unha destas plantas non pode ter unha potencia superior a 10 MW, e estás obrigadas a queimar biomasa forestal primaria. (restos de corta, podas, etc).

Ence presentou a súa plica para construír unha destas plantas nas Pontes, concello enmarcado dentro da área 2.
O concello de As Pontes presenta unhas condicións inmellorables para este tipo de instalacións. Ten a evacuación da enerxía eléctrica garantida, ten solo industrial dispoñible, e ten bos accesos por estrada.

O problema que vexo neste caso é o de asegurar o recurso, e dicir, garantir que a planta vai ter suficiente cantidade de biomasa para traballar un número de horas suficientemente rendible.
Este problema agravase, tendo en conta a "competencia" que ten dentro da comarca unha instalación deste tipo. Sin ir máis lonxe, no veciño concello de San Sadurniño, o Grupo Tojeiro ten unha fabrica de taboeiro (Intasa), que tamén conta cunha caldeira de biomasa.
Actualmente tamen se está a montar no polígono de Penapurreira, unha fábrica de pellets (Biomasa Forestal SL).
Tamén hai que engadir outra planta similar, que xa estaba en proxecto antes de que salise o presente plan, e que está outorgada en favor de Iberdrola, e que en principio se ía a instalar nas Somozas:
Todos estes factores, pode influir para que a decisión da xunta sexa en sentido negativo.

Si nos temos que congratular que, tando dende o concello, coma dende circulos empresariais e sociais, estase a facer toda a presión posible para que esta planta sexa unha realidade.

Temos que lembrar que unha instalación deste tipo crea unhos 10 postos de traballo directo, e unhos 30 indirectos, que coa que está caendo, non ven nada mal para a comarca do Eume.

Información relaccionada:

No hay comentarios:

Publicar un comentario