lunes, 12 de abril de 2010

De timos, fotovoltaica, primas e primos

Sae onte na prensa unha nova incrible “HUERTOS SOLARES QUE PRODUCEN POR LA NOCHE”.
Dende logo o titular no é máis que para chamar a atención do lector. Dentro do artigo desgranase un asunto de moito interese.

Resulta que unha serie de desaprensivos, segundo fontes do Ministerio de Industria, conecta xeradores de gasóleo ás súas instalacións fotovoltaicas para vender a enerxía á rede, sempre cobrando a prima correspondente.

Os datos que se dan nas novas son de escándalo. 4.500 MWh foron producidos por hortas solares entre as 00:00 horas e as 7:00 horas, máis outros 1.500 MWh entre as 19:00 e as 23:00 horas. O obxectivo non é outro que cobrar os 436 €/MW que de media se pagou a esta tecnoloxía no ano 2009.

Segundo a Comisión Nacional da Enerxía , “Isto é so a punta do Iceberg”, expresión que se apoia no alto porcentaxe de inspeccións que no ano pasado, esta entidade pública adicou ao sector fotovoltaico. De feito de 3.154 inspeccións totais, 2.019 corresponderon a este sector das renovables.
A Asociación da Industria Fotovoltaica (ASIF), saíu ao paso desta información para pedir rigor e xustiza contra esta serie de desaprensivos. Outro tipo de asociacións como a APPA, tamén se pronunciaron na mesma liña.


Vista a nova, e vistos os datos, convén facer unha serie de reflexións:
  • Segundo os datos do ministerio o fraude é de 6.000 Mwh, nun período de 11 horas, o que da un resultado de potencia instala de 1,5 MW, é dicir, que practicamente foi unha sola horta a que cometeu o fraude.
  • Que empresario é tan lelo que deica o xerador de gasóleo toda a noite acendido?. De feito os contadores bidireccionais que se instalan nestas hortas, almacenan series de datos que devolven, ben a traveso do display, ou ben por telexestión. No é moi intelixente deixar o xerador acendido cando sabes que se vai enterar todo o mundo.
  • As inspección que levou a cabo a CNE, tiñan por obxecto detectar os fraudes que se produciron por unha mala disposición do RD 436/2007. Por tanto non ten moito sentido facer referencia á “puntas de iceberg”, cando se fala de fraude nas instalacións.. De feito, foi o propio sector que pediu que se levasen a cabo estas inspeccións, para desterrar do mesmo a especulación do chan.
  • É curioso que coincida esta nova, cos rumores que apuntan cara a baixada das primas á produción con enerxía fotovoltaica. Máis ben parece un xeito de estender cortinas de fume que, unha vez máis van a destruír un sector das renovables.

Todo isto non é máis ca outro golpe de timón do goberno central, para levar a auga cara o muíño das grandes eléctricas, e de paso eliminar o problema de ter que seguir dando primas a unha enerxía limpa.
A enerxía fotovoltaica é unha oportunidade de socializar a produción de electricidade, de diversificar a produción e de crear redes de distribución descentralizadas.
Neste momento, estamos ante un punto de madureza tecnolóxica, que fai que esta tecnoloxía sexa un pouco máis competitiva, pero aínda no é capaz de andar por si soa. Precisa da axuda das primas, para que a fagan atractiva aos inversores, e este feito redunde en novos avances tecnolóxicos que a fagan rendible por si soa.
Este mesmo camiño foi o que recorreu hai ben poucos anos a eólica.

Agardemos que Ministerio e promotores e poñan a consensuar posturas que redunden nun desenrolo economicamente sostible para esta tecnoloxía, que se desterren aos timadores e que se nos deixe de tomar a todos por primos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario