martes, 27 de abril de 2010

Seguen os movementos entorno ao concurso eólico

Estes días están a chegar novas de moitas bandas con respecto ao concurso eólico que licita máis de 2.300 mW.

Unha vez publicado o concurso, a actividade nas empresas que optan a ser concesionarias dos megavatios debería ser frenética. Pola contra, o que parece é que non vai ter tantas noivas coma o anterior concurso da Xunta do bipartito.

O porqué desta situación podémolo atopar nos movementos do Ministerio de Industria que leva uns días lanzando misivas para alertar ao sector sobre a rebaixa de primas, e a reestruturación do mercado eléctrico.
E ben sabido que con incerteza lexislativa e económica, os inversores non poden ver atractivo o vento galego.

De tódolos xeitos si hai empresas que van apostar por facerse con cupo dentro desta convocatoria, é o caso de Banco Pastor, que acaba de montar tres novas sociedades eólicas “Pastor Privada Eólica 1, 2 e 3”. O obxectivo destas sociedades é o de formar parte do concurso, non sabemos se en solitario, ou en compaña de Gas Natural, Ventogenera ou Alen Ingeniería. Tal e como fixeran na convocatoria do bipartito.

Desta nova faise unha pormenorizada análise en Xornal.

De tódolos xeitos a incerteza do marco económico vai ser decisiva para o éxito da convocatoria, se comparamos o que se cobra en España con respecto ao resto da UE, pola produción eólica, veremos que somos un dos países onde as primas son máis baratas, xunto con Portugal.


Onte mesmo facíase un moi bo análise do tema en El Correo Gallego.


Agardemos que a política do ministerio sexa o suficientemente responsable para non levar á bancarrota un sector que xa está seriamente tocado.


No hay comentarios:

Publicar un comentario