miércoles, 1 de septiembre de 2010

PUBLICADO O REAL DECRETO CONTRA O FRAUDE FOTOVOLTAICO

Despois da paradiña estival, voltamos a escribir neste  blogue, as últimas novas do sector enerxético.

O Ministerio de Industria, ven de publicar o pasado 6 de agosto o Real Decreto 1003/2010, polo que se regula a liquidación da prima equivalente ás instalacións de producción de enerxía eléctrica de tecnoloxía fotovoltaica en régimen especial.

En definitiva, ben a ser un Decreto contra o fraude fotovoltaico que se produciu a raíz do Real Decreto 661/2007
Non engade excesivas novidades, unicamente marca as directrices para facerlle requirimentos ás  instalacións que estean baixo sospeita, e que estas aporten documentación que certifique que están en disposición de verter enerxía á rede.
Dende o meu humilde punto de vista, sería máis practico, e máis fiable levar a cabo unha labor de inspección por parte da Comisión Nacional da Enerxía. Dar un prazo para aportar certificados, fotos e demais, non é máis que dilatar o problema no tempo, moito mellor ir ao sitio da instalación, ver que está todo instalado e en condicións de verter enerxía á rede.A sanción prevista é a suspensión da prima correspondente.
Tamén se crea unha subsección no rexistro de instalacións de réxime especial, adicado ás instalacións que non cobran prima.


Dentro do desenrolo normativo deste RD, a Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, ven de quitar unha orde na que lle marca as directrices á Comisión Nacional da Enerxía para facer as primeiras inspeccións. Estas serán levadas a un grupo determinado de instalacións.O grupo estará composto polas instalacións asentadas no rexistro instalacións de produción dde enerxía eléctrica, con data anterior ao 30 Setembro 2008, ata acadar unha potencia de 800 MW, utilizando os seguintes criterios:
  • En primeiro lugar, as instalacións que non produciron unha enerxía mensual igual ou superior do 85 por cento da enerxía que tería producido unha instalación teórica, de acordo co perfil horario de produción que figura no anexo XII do Real Decreto 661/2008, durante un dos meses seguintes ao mes Setembro 2008, empezando por aquelas con data de inscrición definitiva máis tardía.
  • En segundo lugar, e para completar a potencia indicada, se é o caso, instalacións escollidas aleatoriamente.

Non obstante ao anteriormente exposto, a Comisión Nacional de Enerxía poderá, ademais, esixir acreditación a calquera instalación inscrita no rexistro de produtores en réxime especial, que non fose engadida no colectivo definido no parágrafo anterior.


Disponse que logo desta primeira fase, veñan outras sucesivas.

Agardemos que con este RD, e a normativa accesoria, se poña fin á lacra que ven dando mal nome a unha das tecnoloxías renovábeis con máis futuro. A solar fotovoltaica. E de paso, haber si serve para facer calar a eses "mentideros" (do verbo mentar, en idioma castelan), que non  fan máis que botar lixo enriba das tecnoloxías renovables.


No hay comentarios:

Publicar un comentario