martes, 1 de abril de 2014

O novo recibo da luz

Antes de nada, termos que debemos coñecer:

PVPC = Prezo voluntario para o pequeno consumidor. Tarifa que regula dende o Ministerio de Industria para promover un “prezo razoable” da enerxía eléctrica para os pequenos consumidores. Este termo era chamado “tatifa de último recurso (TUR)” ata o de agora.

Comercializadora de referencia = Compañía eléctrica á que se lle permite vender o PVPC, anteriormente nomeadas como “Comercializadora de Último Recurso (CUR)”. Actualmente son:

É posible que se incorporen máis empresas antes de rematar o presente ano.

Tarifa de Último Recurso (TUR) = Prezo protexido para consumidores declarados vulnerables. Será un 25% máis barato ca o PVPC.

Contador intelixente ou Smart Meter = Novo equipo de medida da enerxía eléctrica, é de obrigada instalación, ben por pare dos usuarios, se é en propiedade, ou por parte das empresas distribuidoras se é alugado. Débese de cambiar antes do 2018.
Coa publicación do Real Decreto 216/2014 dáse o pistoletazo de saída ao novo sistema de determinación da tarifa eléctrica, e á integración dos contadores intelixentes “smart meters” no sistema eléctrico do estado Español.

Este novo sistema de facturación vai supor unha autentica revolución para os consumidores domésticos.
Por unha banda, deixamos de lado o concepto de “prezo único”, pasando a pagar cada hora a un prezo distinto. E por outro lado, camiñase cara a liberalización total do sistema, introducindo novas empresas de comercialización, e a implantación definitiva dos contadores intelixentes.
Por que se estimula a implantación do prezo por hora? Porque segundo o goberno, podemos chegar a aforrar un 13%, iso si, temos que acomodar os consumos enerxéticos ás horas en que a enerxía é máis barata, isto é, case sempre de madrugada.

A implantación deste real decreto pasa por diversas fases, imos ver cales son:

Primeiro período. De xaneiro a marzo de 2014

Actualmente, e tras a decisión do goberno de anular a poxa, está a facturarse a razón dun prezo intervido de 48,48€/MWh, que é provisional. A partir de abril facturarase en función do prezo medio do pool durante o primeiro trimestre que está a ser moi inferior. Prevese un peche de mercado ao redor de 34€/MWh, o que suporá unha devolución de ao redor dun 12% do facturado de xaneiro a marzo. A candidade final a devolver, será calculada pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC), antes do 15 de maio, polo que a devolución será efectiva coa factura do mes de xuño, ou xullo, segundo proceda.

Segundo período. De abril a xuño de 2014

Se a nosa empresa de referencia está adaptada ao sistema de tarificación por horas, caso pouco probable, empezaremos a pagar por horas, de non ser así, facturarase igual que no primeiro trimestre, tanto en prezo como en xeito, pero seguirá sendo de forma provisional ata que a empresa de referencia adapte os seus sistemas.
Se neste período se dese o caso de que o prezo provisional, resultase máis alto que o que a metodoloxía establecese, tamén se terá que facer unha regularización, tal e como se vai facer en xuño.

Terceiro período. De xuño de 2014 en adiante.

 Red Eléctrica de España E-SiosA partir de xuño as comercializadoras de referencia terán adaptados os seus sistemas informáticos á nova metodoloxía e o prezo dependerá do día concreto.
Na web de Red Eléctrica poderase coñecer o prezo final que se aplicará en cada hora do día seguinte.
Se non dispoñemos de contador intelixente, ou este non está integrado na rede, a discriminación do noso consumo por horas vaise facer en base a uns coeficientes que calcula e publica a propia Rede Eléctrica, polo que pouco vai importar que poñamos a lavadora de madrugada.
Como se calculan os coeficientes de discriminación horaria? Pois en base a unha disposición do ano 2007, onde se definen os consumidores tipo.

Red Eléctrica de España E-Sios


Táboa de coeficientes a aplicar para determinar a porcentaxe de enerxía a facturar en cada hora. Perfil A corresponde a un consumidro doméstico normal. Perfíl B, o mesmo consimidor doméstico, pero con discriminación horaria, e perfil D no caso de que teña tarifa de recarga de vehículo eléctrico.

Cuarto período. Tras integración efectiva de contadores

Unha vez finalizado o período de integración efectiva de contadores, o usuarios que dispoñan dun, poderán optar pola tarifa con discriminación horaria pero farano a cegas porque descoñecerán os datos do seu consumo en tempo real e terán que aceptar a repartición de consumo que lles proporcione a súa compañía distribuidora.
Este comentario, non é gratuíto, xa que para o común dos mortais, é practicamente imposible coñecer como están consumindo a súa enerxía, mirando directamente o contador.

Como “medida de seguridade” a CNMC creará unha ferramenta informática que permita contrastar os prezos que nos aplican nas facturas.
Asemade tamén publicaran os prezos que ofertan as comercializadoras de referencia como alternativa a prezo fixo (seguinte punto).

Alternativa

A alternativa do prezo fixo, que deberán ofrecer as comercializadoras de referencia, pode ser unha solución ante tanto barullo, pero serán previsiblemente máis caras e terán cláusulas de penalización se o contrato se resolve antes de que transcorra o período dun ano fixado no mesmo.


Pode ser que finalmente, este sexa un sistema que permita que os prezos da tarifa eléctrica sexan accesibles , pero non todo son luces neste sistema, existen moitas sombras.

Luces:
  • Págase o prezo da electricidade, sen que interveñan actores secundarios alleos ao sistema, como pasaba no caso das poxas CESUR.
  • Non existirá máis déficit de tarifa, posto que se paga o custe real de mercado.
  • Cunha boa xestión enerxética, o usuario resultará beneficiado da aplicacións dos prezos por horas

Sombras:
  • Non se coñece o prezo do día seguinte, ata as 20:00 horas do día anterior.
  • O acceso do consumidor ás medidas do contador, directamente, non é posible.
  • Para coñecer o prezo, perfil aplicado e demais termos, é preciso unha conexión a internet e certos coñecementos técnicos, o que impedirá a gran parte da poboación acceder aos datos.
  • Dáse por sentado que o financiamento do mercado é transparente, e que funciona con competencia real. Nada máis lonxe do que sucede día a día no OMIE, onde os cinco grades grupos seguen a impoñer a súa lei.
  • Dentro da tarifa inclúense tódolos temos de pexes que son dificilmente xustificables, caso da moratoria nuclear, ininterrumplibilidade, etc.
  • A implantación deste sistema pode provocar desaxustes no mercado, entre produción e consumo real. Non é que exista xustificación técnica algunha, pero cada vez que se modifican os procedementos cruzados entre OMIE e REE, sempre pasa algo, e este algo, rematamos por pagalo os consumidores. Podedes observar que nas últimas datas, e especialmente hoxe (01/04/2014) o desvío entre demanda prevista e programación é moi relevante.Nesta captura de pantalla, pódese observar a diferencia entre a enerxía prevista (verde) e a programada (vermella).

Existen outras alternativas para fuxir deste lio no que nos meten cada día, sempre se pode saír a mercado libre, buscando ofertas que nos favorezan.
Persoalmente, dado a súa natureza de economía social e empresa do pais, eu decántome por Nosa Enerxía.

 Nosa EnerxíaEsta é unha cooperativa, de orixe galego, que botará a andar proximamente. Na miña opinión, merece a pena apostar por este tipo de empresa.

Ides recibir unha carta, xunto coa factura de abril, ou maio, como esta:


No hay comentarios:

Publicar un comentario