lunes, 5 de abril de 2010

A xunta saca a concurso 2325 MW eólicos


Despois de moito agardar por esta nova, por fin chega. Hoxe podemos dicir que se achegan novos ventos ao sector eólico galego.

O Diario Oficial de Galicia, publicou o pasado mércores a licitación pública de 2.325 megavatios eólicos. Esta licitación estará aberta a presentación dende o vindeiro 19 de abril, ata o 19 de xuño.

Logo da derrogación do decreto eólico que o bipartito quixo sacar cara o fin da lexislatura pasada, o sector eólico, que xa viña dando signos de parólese, entrou nunha espiral de destrución de postos de traballo e deslocalización das inversións.
Con este novo decreto, pretendese reactivar un sector agonizante, que xa perdeu máis de 4.000 postos de traballo.

A primeira vista, podemos observar as características máis importantes este decreto. Principalmente defínese por partir do antigo plan sectorial eólico de Galicia, conservando as anteriores áreas de desenvolvemento eólico, ampliándoas nalgún caso, e reducíndoas noutros.

Non permite que se lle adxudiquen a unha mesma empresa máis de 350 megavatios, aínda que se o plan industrial que leva asociado a concesión, o fai de interese , pódese facer excepcións.

Os criterios de selección do plan industrial son moi variados, centrándose na creación de emprego e na fixación da poboación dentro dos concellos onde se instalen os novos aeroxeradores. Cabe sinalar que a xeito de valoración da comisión que se creará para resolver este concurso, introdúcese un indicador de importancia, o €/MW, isto é, cantos euros se inverten no plan industrial, en función dos MW que se lle adxudiquen á empresa licitadora. Sen dúbida este indicador axudará a axilizar as concesións, e a “redondear” cifras.

Tamén se da un paso máis na administración electrónica, obrigando aos licitadores a facer un rexistro electrónico, dispoñible dende o vindeiro 19 de abril. Os formularios estarán dispoñibles na seguinte ligazón: Consellería de economía e industria.

Por último unha característica, non menos importante, é que reserva 200 megavatios para repotenciar parques antigos, primando a redución de máquinas en parques vellos.

É posible que unha das eivas que se ven a priori, sexa o ter que avalar con 20.000€ por megavatio solicitado ( cun límite de 7.000.000€). Tal é como están as cousas no sector financeiro, este termo pode supor unha eiva para que pequenos e medianos promotores accedan ao concurso.

Se os prazos se cumpren, a remates de ano teremos as concesións definitivas. Vendo o stock de material que hai nos montes e polígonos do país, podemos aventurar que de hoxe nun ano estaremos escavando as primeiras zapatas deste novo concurso.

Pódese descargar a disposición publicada no DOG, na seguinte ligazón: Concurso 2.325 MW eólicos

No hay comentarios:

Publicar un comentario